Początkowo system składał się z uCMDB, Service Managera i Site Scope. Dział specjalistyczny wymagał zarządzania zdarzeniami i wykrywania błędów w czasie rzeczywistym.

Menedżer aplikacji internetowych

Studium przypadku branży ikon

Przemysł


Usługi finansowe

Przypadek użycia ikony

Przypadek użycia


Cyfrowe centrum sterowania

Okres realizacji projektu Icon

Okres realizacji projektu


6-miesięczny projekt konsultingowy

Stworzono mapę drogową dla własnego wdrożenia cyfrowego centrum sterowania

Projekt został zainicjowany przy użyciu wcześniej wprowadzonych produktów APM. Początkowo system składał się z uCMDB, Service Managera i Site Scope. Dział specjalistyczny wymagał zarządzania zdarzeniami i wykrywania błędów w czasie rzeczywistym.

"Projekt był w stanie uzyskać pozytywną decyzję komitetu sterującego w bardzo szybkiej fazie wdrażania".

Sytuacja początkowa ikony

Sytuacja początkowa

Awarie zgłaszane wyłącznie przez klientów końcowych. Nie zostały one zauważone po wdrożeniu. Analizy trendów były trudne do zrozumienia, a proaktywne działania poprzez raportowanie trendów nie były możliwe. Chęć zidentyfikowania pierwotnej przyczyny zdarzenia zainicjowała współpracę z nami.

Faza doradztwa w zakresie ikon
Usługi finansowe 9

Po fazie doradztwa

Wszystkie istniejące narzędzia zostały zintegrowane w konsoli zarządzania zdarzeniami, wraz z analizatorem plików dziennika, aby umożliwić automatyczne rozwiązywanie problemów. Ponadto maszyny wirtualne zostały zintegrowane ze standardową konsolą sterowania.

Podczas fazy usługi zarządzanej

Brak fazy usługi zarządzanej.

Cyfrowe centrum kontroli usług finansowych
Usługi finansowe 10
Wynik ikony

Wynik 1

60% mniej błędów zidentyfikowanych przez klientów końcowych. 30% mniejsza potrzeba koordynacji dzięki operacjonalizacji procesów. Szybsze rozwiązywanie problemów dzięki zamkniętemu procesowi obsługi incydentów z pełną integracją między zarządzaniem konfiguracją, ITSM, ITOM i ALM.

Wynik ikony
Usługi finansowe 11

Wynik 2

Awarie można było zidentyfikować przed klientem. Dzięki wprowadzeniu procesu etapowego błędy można było wykryć przed uruchomieniem, a tym samym zminimalizować je poprzez dostosowanie procesu. Analizy trendów wydajnościowych umożliwiły wykrycie wąskich gardeł w zasobach IT jeszcze przed wystąpieniem awarii. Raportowanie SLM umożliwiło kierownictwu optymalizację ciągłego doskonalenia aplikacji i ich dostępności. Bardziej przyjazne dla użytkownika narzędzia umożliwiają teraz automatyczne wykrywanie i usuwanie błędów.

pl_PLPolish